adidas

 

הנחות לחברי אנדיור בחנויות אדידס – נוהל חדש ומשודרג  

כל מתאמני אנדיור זכאים הנחות בכל חנויות אדידס לפי הפירוט הבא:
  • כל מתאמן אשר יופיע ברשימה זו יוכל ליהנות מתקציב קניות של עד 1,500 ₪ כל חודש (לאחר הנחה של 30 אחוז).
  • על מקבל ההנחה יהיה להציג כרטיס מזהה אשר יאומת ברגע העסקה.
  • ההנחה תינתן לנעליים בלבד
  • הנחה על ביגוד תינתן בתנאי שנעל ריצה היא חלק מסל הקניה הרלוונטי.
  • ההנחה תינתן אך ורק על  חטיבות ריצה וטרייניג.

      רוצים לקבל ההנחה? נא העבירו שם ומספר תעודת זהות עד ה-15 לכל חודש. הזכאות תחל בתחילת החודש הבא.